Utamakan Tuhan

Jemaat yang di kasihi Yesus, Firman Tuhan dalam Maleakhi 3:10 mengatakan; “Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di  rumah-Ku dan ujilah Aku, FirmanTuhan semesta alam, apakah Aku tidak membukakan bagimu tingkap tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan.” Tuhan telah menetapkan agar  setiap orang percaya memberikan sepersepuluh dari penghasilan mereka sebagai bukti kasih, ketaatan  dan iman kita kepadaNya. Mengapa kita harus mengutamakan Tuhan? Kerana wang yang kita terima adalah berkat dari Tuhan. Memang kita yang bekerja, tetapi jika Tuhan tidak memberikan kita hikmat, kecerdasan, kekuatan, kesihatan dan sebagainya, apa yang dapat kita perbuat? “…di luar Aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa.” (Yohanes 15:5).

Dengan memberikan persepuluhan sebenarnya Tuhan sedang  mendidik kita untuk memuliakan Dia dengan harta kita, bahkan dengan hasil pertama dari penghasilan kita dan Tuhan berjanji memberkati berkelimpahan. Berapa besar yang harus diberikan kepada Tuhan? Firman Tuhan katakan 10% dari penghasilan kita, yang adalah milik Tuhan. Inilah janji Tuhan bagi setiap kita yang memberikan sepersepuluh dengan taat dan setia, “Aku akan menghardik bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu, firman TUHAN semesta alam.” (Maleakhi 3:10-11). Saudara dan saudari yang Yesus kasihi, sudahkah kita  taat memberikan persembahan persepuluhan anda kepada Tuhan? Seseorang yang mencintai Tuhan tidak akan hanya mengembalikan persepuluhan, dia pun pasti tidak akan segan memberikan apa sahaja kepada Tuhan bukan kerana terpaksa, tapi kerana kasihNya kepada Tuhan. Tuhan Yesus mengasihi anda. Amin!