Syurga Itu Nyata

Jemaat yang dikasihi Yesus, bagi orang yang percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juruselamatnya, syurga itu bukanlah hanya sekedar angan-angan tetapi sebuah kenyataan yang pasti, kerana di mana Tuhan Yesus tinggal di situ pun kita akan tinggal. Jadi keberadaan kita di bumi ini hanyalah sementara. Itu sebabnya Rasul Paulus mengatakan kepada jemaat di Korintus; “…jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia.” (2 Korintus 5:1). Tuhan Yesus naik ke syurga bererti Dia tidak lagi ada di tengah-tengah umat-Nya secara jasmani, namun “Adalah lebih berguna bagi kamu, jika Aku pergi. Sebab jikalau Aku tidak pergi, Penghibur itu tidak akan datang kepadamu, tetapi jikalau Aku pergi, Aku akan mengutus Dia kepadamu.” (Yohanes 16:7). Adalah baik jika Tuhan Yesus naik ke syurga, dengan demikian orang percaya akan menerima Roh Kudus yaitu Roh yang “…lebih besar dari pada roh yang ada di dalam dunia.” (1 Yohanes 4:4), yang diutus untuk menguatkan, menopang, menghibur dan memperlengkapi kita dengan kuasa-Nya yang dahsyat. Melalui Roh-Nya, Tuhan Yesus tetap hadir untuk menyertai kita sampai kepada akhir zaman (Matius 28:20b). Saudara dan saudari yang Yesus kasihi, pengharapan kita di dalam Tuhan Yesus tidak pernah mengecewakan, kerana ada jaminan dan pengharapan yang pasti. Semoga Allah Bapa kita mengurniai kamu berkat dan kesejahteraan. Amin !