Makanan Rohani Bagi Anak-Anak

Jemaat yang dikasihi Yesus, Firman Tuhan dalam 2 Timotius 3:15 mengatakan; “Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal Kitab Suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus.” Seringkali ibu bapa hanya dapat memanjakan anak-anak dengan bahan-bahan atau memenuhi keperluan jasmaninya. Ibu bapa yang mampu rela mengeluarkan wang yang besar demi memberikan pendidikan intelektual kepada anaknya, bahkan sampai melanjutkan pelajaran mereka ke luar negera. Itu baik sekali. Ibu bapa yang bijak pasti akan memberikan pendidikan yang terbaik bagi anak-anaknya demi masa depannya. Tetapi ramai ibu bapa yang sering lupa dan kurang memperhatikan “makanan rohani” bagi anak-anaknya. Adapun makanan rohani itu adalah Firman Tuhan.

Alkitab menyatakan, “Kasihilah TUHAN, Allahmu, dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun.” (Ulangan 6:5-7). Tuhan menghendaki para ibu bapa mengajarkan kepada anak-anaknya tentang nilai-nilai kebenaran Firman Tuhan secara terus-menerus, berulang-ulang, di mana pun dan bilapun waktunya. Mengapa? Sebab “Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran.” (2 Timotius 3:16).