Hidup Penuh Roh Kudus

Jemaat yang di kasihi Yesus, untuk memiliki kehidupan yang luar biasa, kita harus membuat pilihan hidup yang benar iaitu hidup penuh dengan Roh Kudus, bukan mabuk anggur, sepert Firman Tuhan dalam Efesus 5:18 mengatakan; “…kerana anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh.” Tuhan tahu bahawa manusia mempunyai banyak kelemahan dan keterbatasan, kerana itu Ia memberikan RohNya supaya kita yang lemah beroleh kekuatan dan kesanggupan, apalagi kehidupan Kristian adalah suatu pergumulan, perjuangan dan peperangan melawan dosa. Inilah konflik batin yang kita alami, namun Firman Tuhan dalam Galatia 5:18 mengingatkan kepada kita; “…jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat.” Jelas bahawa dosa yang ada di dalam daging (hawa nafsu) tidak dapat dilawan dengan kekuatan sendiri.

Dosa itu hanya dapat dihancurkan oleh kuasa Roh Kudus apabila kita menyerahkan tubuh kita sepenuhnya kepada Tuhan untuk menjadi baitNya. Ketika kita mempersembahkan tubuh kita kepada Tuhan sebagai korban yang hidup dan kudus, RohNya akan memenuhi kita dan berkarya di dalam kita sehingga segala aspek kehidupan kita (tubuh, jiwa dan roh) benar-benar di bawah kendali Roh Kudus. Inilah yang disebut berjalan dengan Roh Kudus. Saat kita berjalan dengan Roh Kudus kehidupan kita akan menghasilkan buah-buah Roh, dan itu merupakan awal memasuki kehidupan yang berkemenangan dan penuh mujizat. Jemaat yang Yesus kasihi, ingat! Tanpa kuasa daripada Roh Kudus kita tdak mampu menang dalam pergumulan hidup ini. Semoga Tuhan kita Yesus Kristus memberkati kamu semua. Amin!