Fokus

Saudara dan saudari yang Yesus kasihi Firman Tuhan dalam Kolose 3:2 berkata; “Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi.” Rasul Paulus menasihatkan agar setiap orang percaya senantiasa memusatkan fkirannya kepada perkara yang di atas dan mengutamakan perkara rohani lebih dari apa pun yang ada di dunia ini. Mengapa? Kerana dunia bukanlah tempat tinggal kekalan bagi orang percaya. Dunia adalah tempat tinggal kita hanya sementara sahaja, kerana kita hanya seorang pendatang atau penumpang sahaja. Kewarganegaraan kita yang sesungguhnya adalah Kerajaan Syurga. “Karena kami tahu,  bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia.” (2 Korintus 5:1) Waktu kita di sini hanya singkat dan terbatas, jadi alangkah baiknya jika kita menggunakan kesempatan yang ada sebaik mungkin. Itulah sebabnya Tuhan mengutus kita untuk suatu tugas yang jelas yaitu supaya kita menerapkan gaya hidup syurgawi, “supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia,” (Filipi 2:15)

Kita menjadi saluran berkat, bukan menjadi batu sandungan serta menjadi garam dan terang bagi masyarakat di sekeliling kita. Jemaat yang Yesus kasihi, sebagai warga syurgawi sikap dan perbuatan kita pun juga harus mencerminkan dan menyatakan kemuliaan bagi Tuhan. Semoga Tuhan kita Yesus Kristus memberkati kamu semua. Amin!