MINGGU PUASA DAN DOA 2017

Start date: 15/01/2017

End date: 21/01/2017

Time: 00.00-23.59

Kita akan mengadakan Minggu Puasa dan Doa dari 16 Jan – 22 Jan 2017 (Isnin – Ahad). Kita mengalakkan semua ahli gereja untuk berpuasa dan berdoa sepanjang tempoh tersebut dengan berpandukan perkara-perkara doa yang diedarkan pada pagi ini, 8 Jan 2017