Dari Meja Pastor (160417)

Shalom!
Selamat datang dan selamat beribadah di rumah Tuhan. Jemaat yang di kasihi Yesus, Firman Tuhan dalam
Matus 28:6 mengatakan; “Ia tdak ada di sini, sebab Ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakan-Nya. Mari, lihatlah tempat Ia berbaring.” Menjelang Paskah ada sebahagian gereja sibuk dengan banyak persiapan yang akan dipersiapkan. Apabila kita merayakan Hari Paskah, ini menyedarkan kita akan makna  Paskah itu sendiri, bukan hanya sekadar tradisi atau aturcara gereja sahaja. Paskah adalah kemenangan bagi orang percaya dan seharusnya menjadi kebanggaan setap orang yang percaya kepada Kristus. Ayat yang di atas adalah penggenapan dari apa yang dijanjikanNya, “…Anak Manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit  sesudah tga hari.” (Markus 8:31). Yesus telah bangkit daripada kematan.

Hebatnya, kuasa kebangkitanNya itu didahului oleh tanda-tanda yang ajaib: terjadi gempa bumi yang dahsyat dan turunnya malaikat dari langit yang wajahnya bagaikan kilat dengan pakaian puth sepert salji.  KuburNya yang kosong membuktkan kuasaNya sangat hebat dan dahsyat. Maka dengan itu, setap orang percaya tdak perlu takut dan ragu dalam mengiring akan Kristus. KebangkitanNya benar-benar memberi keyakinan dan kepastan akan jaminan keselamatan kekal bagi kita. Mari jangan sia-siakan keselamatan yang telah kita terima ini kerana keselamatan kekal itu hanya ada di dalam Yesus. Rasul Paulus mengatakan, “Tetapi andaikata Kristus tdak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu.” (1 Korintus 15:14). Puji Tuhan! Kristus telah bangkit. Tidak seharusnya kita  menjalani hidup ini dengan ketakutan dan keraguan. Oleh kerana itu jemaat Tuhan, marilah kita lihat masa depan dengan mata yang tertuju hanya kepada Kristus kerana kita memiliki Tuhan yang hidup.  Beritakanlah khabar kesukaan ini kepada dunia. “Dan jika Kristus tdak dibangkitkan, maka sia-sialah  kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu.” 1 Korintus 15:17. Kiranya kasih kurnia Tuhan  menyertai anda semua. Amin!