Dari Meja Pastor (300417)

Shalom!
Jemaat yang di kasihi Yesus, Firman Tuhan dalam
Mazmur 16:11 mengatakan; “di hadapan-Mu ada sukacita berlimpahlimpah, di tangan kanan-Mu ada nikmat senantasa.” Sukacita adalah salah satu dari sembilan buah Roh (Galata 5:22-23). Sukacita, dalam bahasa Yunani ialah khara, yang berert; kegembiraan yang meluap-luap, sukacita yang tmbul sebagai akibat hubungan karib dengan Tuhan. Sukacita ini adalah sukacita yang dianugerahkan Tuhan kepada orang percaya melalui keterlibatan Roh Kudus di dalam diri orang percaya. Sepert semua buah Roh lain, sukacita ini bukan sesuatu yang dapat kita hasilkan sendiri, melainkan sebagai hasil ketka kita melekat kepada Tuhan selaku Pokok Anggur. Dan sukacita yang diberikan Tuhan ini jelas berbeza dari sukacita yang ditawarkan oleh dunia. Sebagai orang percaya, janganlah kita merasakan sukacita yang sifatnya hanya musiman, yang sangat bergantung pada tempat dan keadaan. Rasul Paulus menasihat, “Bersukacitalah senantasa dalam Tuhan! Sekali lagi kukatakan: Bersukacitalah!” (Filipi 4:4). Rasul Paulus tdak hanya cakap sahaja, sebab saat menulis surat kepada jemaat di Filipi ini ia tdak dalam keadaan yang baik, sebab saat itu ia berada didalam penjara. Namun situasi yang tdak menyenangkan itu tdak membuatnya kehilangan sukacita. Oleh kerana itu jemaat Tuhan, apa pun keadaannya janganlah menjadi alasan bagi orang percaya untuk tdak bersukacita, kerana sukacita orang percaya tdak bergantung kepada apa pun yang bersumber dari dunia ini. “Orang benar akan bersukacita kerana TUHAN dan berlindung pada-Nya;” Mazmur 64:1. Semoga kasih kurnia Tuhan Yesus Kristus menyertai anda, Amin!