Dari Meja Pastor (230417)

Shalom!

Jemaat yang di kasihi Yesus, Firman Tuhan dalam Roma 8:24a, mengatakan; “Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan.” Semua orang pasti memiliki banyak keinginan dan juga harapan dalam hidupnya. Tidak seorang pun mahu menjalani hari-hari tanpa ada harapan yang hendak dicapai. Sebagai ibu-bapa kita pasti memiliki pengharapan yang besar terhadap anak-anak kita supaya mereka berjaya dalam pelajaran. Begitu juga bagi seorang anak muda, dia memiliki harapan-harapan dalam hidupnya iaitu pekerjaan yang baik, memiliki sebuah rumah dan kereta, serta memiliki pasangan hidup sesuai yang diinginkannya. Itu adalah gambaran pengharapan semua orang selama hidup di dunia ini, padahal kita tahu bahwa kehidupan di dunia ini hanyalah sementara (tidak kekal).

Bagi kita sebagai orang percaya, kita tidak menempatkan pengharapan kita kepada hal-hal yang kelihatan, kerana tidak ada satu hal pun yang dapat kita harapkan dan andalkan di dunia ini. Hanya satu sahaja yang dapat menjadi pengharapan kita yaitu pengharapan di dalam Yesus Kristus. Dia berkata, “Aku datang, supaya mereka mempunyai hidup, dan mempunyainya dalam segala kelimpahan.” (Yohanes 10:10b). Jadi, “Jikalau kamu tinggal di dalam Aku dan firmanKu tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya.” (Yohanes 15:7). Bila kita berharap kepada Yesus pengharapan itu tidak akan mengecewakan, kerana Dia tidak pernah lalai menepati janjiNya. Dan saat kita menaruh pengharapan kita padaNya kita beroleh kekuatan dan semakin kuat meskipun berada di tengah badai pencobaan, kerana pengharapan itu seperti sauh yang kuat (Ibrani 6:19).

Oleh kerana itu jemaat Tuhan, jangan anda melepaskan pengharapan kita kepada Tuhan Yesus, kerana ada kemuliaan yang Ia sediakan (Efesus 1:18). Semoga kasih kurnia Tuhan Yesus Kristus menyertai anda. Amin!