Dari Meja Pastor 140517

Shalom!
Jemaat yang di kasihi Yesus, hari ini adalah hari yang sangat istmewa bagi kita sebagai keluarga besar BEM Olive Garden, di mana kita bersama-sama meraikan “HARI IBU” di gereja kita. Firman Tuhan dalam
Roma 16:13 mengatakan; “Salam kepada Rufus, orang pilihan dalam Tuhan, dan salam kepada ibunya, yang
bagiku adalah juga ibu.”
Kehadiran seorang bapa memang penting, tetapi ada masa tertentu seorang anak tidak memerlukan apa pun kecuali sentuhan seorang ibu. Orang yang dewasa juga memerlukannya. Ketika Rasul Paulus berumur dalam lima puluhan tahun, dia telah mengirimkan salam yang istmewa kepada kawannya di Roma yang bernama Rufus. Yang menarik di sini ialah dia juga menyampaikan salam kepada ibu Rufus, yang sudah dianggap sebagai ibunya sendiri (Roma 16:13). Mengapa Paulus menganggapnya demikian? Kerana selama bertahun-tahun dalam pelayanan,

Paulus menghadapi banyak kesukaran (2 Korintus 6:4-10). Kemungkinan Rufus pernah membawa Rasul  Paulus yang kelethan ke rumahnya, di mana Paulus memperoleh kata-kata penghiburan, pakaian bersih, serta makanan yang enak dari ibu Rufus. Kemungkinan Paulus memperoleh keprihatnan dan sikap lemah lembut yang hanya dapat diberikan oleh seorang ibu daripada perempuan ini. Saya percaya Allah telah memberi para ibu kemampuan yang unik untuk memperlihatkan kelembutan dan belas kasihan dalam
mengarahkan kerohanian anak-anak. Mari kita bersyukur kepada Tuhan serta mengucapkan berbanyak terima kasih kepada para ibu dan orang-orang yang telah kita anggap sebagai ibu sempena Hari Ibu pada hari ini. Kiranya kasih kurnia Tuhan menyertai kita semua. Amin!