Jalan Tuhan

Mazmur 25:10 (AVB) Semua jalan TUHAN adalah kasih dan kebenaran bagi mereka yang berpegang kepada perjanjian dan peraturan-Nya. Kepada Musa Tuhan memperkenalkan jalan-jalanNya yang ajaib. Tidak mudah untuk memahami dan …

Kota Benteng Yang Teguh

Mazmur 46:7 (TB)  (46-8) “TUHAN semesta alam menyertai kita, kota benteng kita ialah Allah Yakub. Sela.” Seringkali orang yang kita harapkan dalam hidup kita sebagai benteng ‘roboh’ kerana manusia sering …