Bersukacitalah Dalam Pengharapan

Jemaat yang di kasihi Yesus, Firman Tuhan dalam Roma 12:12 mengatakan; “Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa.” Firman Tuhan selalu menasihati agar kita bertekun di dalam doa. Itulah yang dikehendaki Tuhan. Banyak orang Kristian yang merasa dan menjadikan doa sebagai suatu hal yang susah dilakukan. Dalam satu hari ada 24 jam, tetapi kadang- kadang kita susah menyediakan waktu untuk berdoa padahal berdoa itu sangat penting dan harus menjadi bahagian hidup kita. Bagi kita sebagai orang percaya, doa itu menjadi nafas hidup. Bayangkan jika kita tidak dapat bernafas dalam beberapa minit sahaja kita pasti akan mati. Tanpa doa kita pun akan mengalami kematian secara rohani. Firman Tuhan dalam Mazmur 32:6 mengatakan; Sebab itu hendaklah setiap orang saleh berdoa kepada-Mu, selagi Engkau dapat ditemui; sesungguhnya pada waktu banjir besar terjadi, itu tidak melandanya.” Kerana itu doa harus menjadi prioritas dalam hidup kita agar kerohanian kita mengalami kemajuan dan kuat dalam segala keadaan. Apa yang akan terjadi ketika kita berdoa? Kita berkomunikasi dengan Tuhan; suatu hubungan yang intim/akrab antara kita sebagai anak dengan Tuhan sebagai Bapa kita. Hubungan ini bersifat dua arah, iaitu kita mencurahkan isi hati kita kepada Tuhan dan kita memberi kesempatan bagi Dia berbicara kepada kita.

Kehebatan pelayanan Tuhan Yesus bukanlah kerana Dia mengandalkan keberadaanNya sebagai Anak Allah, tetapi sebagai Anak Manusia yang senantiasa mengandalkan BapaNya melalui doa-doaNya. KehidupanNya selama di bumi penuh dengan doa. Jikalau kita ingin hidup seperti Tuhan Yesus tidak ada jalan lain selain kita harus mendisplinkan diri dalam hal berdoa. Dia berkata, “Sesungguhnya barangsiapa percaya kepada-Ku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang Aku lakukan, bahkan pekerjaan- pekerjaan yang lebih besar dari pada itu.” (Yohanes 14:12). Jemaat yang Yesus kasihi, disiplin dalam berdoa adalah kunci kemenangan orang percaya. Kiranya kasih karunia Tuhan menyertai kita semua. Amin!