Berdoa Senantiasa

Jemaat yang di kasihi Yesus, Firman Tuhan dalam Efesus 6:18 mengatakan; “Berdoalah setiap waktu di dalam Roh dan berjagajagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putusputusnya…”  Perkataan doa adalah perkataan yang selalu menarik perhatian semua orang percaya, kerana di mana pun kita berada, baik dalam keadaan tertekan, terjepit atau dalam keadaan seolah-olah tidak ada jalan, hal yang pertama kita perlukan adalah berdoa. Baik itu kita sendiri yang berdoa, atau kita meminta orang lain untuk mendoakan kita. Doa lahir kerana semua orang menyadari akan kekuatan dan kemampuan kita sebagai manusia yang terbatas, sehingga kita sangat memerlukan pertolongan dan campur tangan Tuhan. Namun banyak orang Kristian kurang menyedari erti pentingnya berdoa. Ini dibuktikan mereka sering kali mengabaikan masa-masa berdoa dan mereka susah sekali menyediakan waktu secara konsisten untuk berdoa. Sedangkan untuk melakukan aktiviti-aktiviti lain, mereka ada masa. Berdoa haruslah menjadi suatu hal terpenting dalam kehidupan kita lebih dari segala pekerjaan yang lain, sebab segala pekerjaan yang ada di dunia ini sifatnya hanya sementara sahaja, sedangkan berdoa adalah suatu pekerjaan yang berdampak kekekalan. Hidup yang tanpa doa di umpamakan seperti rumah yang tidak bertiang. Dapatkah sebuah rumah berdiri teguh bila tidak ada tiang yang mendukungnya? Mustahil bukan? Doa adalah nafas hidup kita, iaitu berdoa yang bukan hanya sebagai kegiatan rutin secara agamawi sahaja, bukan sekadar mengucapkan kata-kata doa yang dihafalkan, tetapi doa harus menjadi gaya hidup orang percaya setiap hari. Inilah yang dimaksud memiliki kehidupan doa.

Oleh kerana itu jemaat Tuhan, marilah kita tingkatkan kehidupan doa kita ke tahap yang lebih tinggi lagi. Adalah sangat rugi jika kita mengetepikan dan tidak menganggap doa itu penting. Kiranya kasih karunia Tuhan menyertai kita semua. Amin!